เรื่อง : รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ปีงบประมาณ 2563( รอบ 6 เดือน)

ผู้ลงประกาศ สำนักปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ 
ประกาศเมื่อ 8 เมษายน 2563
ดู : 11 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 
____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์
   
150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 032-818160 โทรสาร 032-818160  อีเมล์ : kamnoednopphakhun@gmail.com   
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs