Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/3 (ข้างที่ดินนางเพ็ญพรรณ จันทร์แก้ว ถึง ที่ดิน ร.ต.ท.สมยศ กำบัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 94) 8 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/3 (ข้างที่ดินนายประวิทย์ พิณพรม ถึง หน้าบ้านนายสมพงษ์ ดาราเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96) 4 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 28 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 101) 25 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 89) 25 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/8 (หน้าบ้านนางอุไร ศรีจันทร์ ถึง หน้าบ้านนางโสรญา กุมภากาญจน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 94) 25 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (ดู : 93) 23 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (ดู : 92) 23 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (ดู : 93) 19 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 11 รายการ (ดู : 102) 19 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง คลองหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96) 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/12 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนนคอนกรีตเขต อบต.ธงชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 90) 16 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/12 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนนคอนกรีตเขต อบต.ธงชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92) 16 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 91) 16 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/9 (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก - ชายทะเล ถึง ที่ดินนายศักดิ์สิทธิ์ธร ภุมรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 97) 11 ก.พ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม-มกราคม พ.ศ.2564 (ดู : 96) 11 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟ (ดู : 94) 10 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟ (ดู : 88) 10 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (ดู : 106) 9 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 106) 9 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ (ดู : 98) 4 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.2/6 (ซอย 1) (แยกถนน อบต.สาย 2/6 ถึง ที่ดินบริษัทสหวิริยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 115) 3 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 110) 2 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/12 (จากท่อเหลี่ยม คสล. ถึง ที่ดินนายประภาศ พ่วงตรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 124) 2 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (ดู : 90) 28 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายงาน (ดู : 103) 28 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อถังขยะพลาสติก ชนิดล้อเลื่อนแบบมีช่องทิ้งขยะและฝาครอบ เปิด-ปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร (ดู : 121) 28 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 102) 27 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว 10 รายการ (ดู : 129) 20 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (ดู : 121) 18 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน1 รายการ (ดู : 88) 15 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 4/17 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายเขาน้อย - ไทรคู่ ถึง อบต.สาย 4/4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 119) 15 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ดู : 105) 14 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 118) 12 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1รายการ (ดู : 120) 12 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 109) 12 ม.ค. 2564
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ดู : 111) 7 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝายน้ำล้นคลองพันลำพร้อมขุดตักวัชพืช หมุ่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 109) 7 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (ดู : 115) 6 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสิม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้นเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 108) 6 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 (ดู : 95) 28 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 24 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย (ดู : 125) 23 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (ดู : 117) 21 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 122) 18 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ดู : 126) 14 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 121) 7 ธ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (ดู : 123) 6 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ดู : 116) 3 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/18 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนน อบต.สาย 3/6) โดยวิธีเฉาะเจาะจง (ดู : 132) 3 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/6 (หน้าบ้านนางอรพิน สำเภาแก้ว ถึง ถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 138) 3 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเปลียนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 170 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 118) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 145) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/5 (ข้างที่ดินนายทองสุข มณทิล ถึง สะพาน คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 128) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 128) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/3 (หน้าบ้านนายวีระพงษ์ ตั้งมานะกิจ ถึง ท่อเหลี่ยม คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 130) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 118) 27 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของ ศพด.กำเนิดนพคุณ (ดู : 129) 27 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของ ศพด.บ้านดอนสง่า (ดู : 127) 27 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs