Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (ดู : 171) 13 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 173) 12 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 179) 10 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 172) 9 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 167) 9 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 171) 6 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 170) 6 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 159) 6 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4881 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 201) 5 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมโช๊คสวิงประตู (ดู : 180) 5 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 9 ตัว (ดู : 169) 5 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (ดู : 175) 3 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ พร้อมพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน กรล 297 (ดู : 176) 3 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ พร้อมพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน กรล 297 (ดู : 171) 3 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 172) 3 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดสำเร็จรูป) สูง 1.70 เมตร ยาว 150.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 181) 3 ก.ย. 2562
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อการจัดจ้าง (ดู : 184) 3 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 183) 29 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง (ดู : 172) 29 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ (ดู : 170) 29 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 173) 29 ส.ค. 2562
ประกาศชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 166) 28 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 รายการ (ดู : 184) 27 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 175) 27 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 168) 27 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (หมึก TONER HP Q7516 A จำนวน 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 169) 23 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ดู : 164) 23 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ดู : 166) 23 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 162) 22 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยากำจัดเหาและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการกำจัดเหาสำหรับนักเรียนในเขต อบต.กำเนิดนพคุณ (เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกำเนิดนพคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 168) 22 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 167) 22 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 ราย าร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 164) 22 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 180) 19 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (ดู : 170) 19 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 177) 15 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการหน่วยงานกองคลัง (ดู : 170) 13 ส.ค. 2562
ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวที อุ่นไอรัก (ดู : 168) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวที เทิดไท้มหาราชินี (ดู : 166) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสังฆทานถวายพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 186) 7 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 187) 7 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่จัดงาน เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรชินีนาถ ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ดู : 179) 6 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ดู : 166) 6 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 172) 5 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 173) 5 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 160) 2 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 5/1 (ซอยทองสุข) (หน้าบ้านนายสุรินทร์ สีแสง ถึง หน้าบ้านนางสาวธัญลักษณ์ วงษ์สวาท) หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 163) 2 ส.ค. 2562
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อการจัดจ้าง (ดู : 174) 1 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงนามถวายพระพร (ดู : 159) 26 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงนามถวายพระพร (ดู : 164) 26 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 184) 23 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบแอร์และไฟไซเรน ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 168) 23 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 165) 23 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 39 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 168) 23 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม (ดู : 166) 22 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 172) 12 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562) (ดู : 172) 9 ก.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (ดู : 162) 5 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (ดู : 173) 4 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) (ดู : 162) 3 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงนามถวายพระพร (ดู : 167) 2 ก.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs